DGB Group N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht. De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. Daarmee maakt de vennootschap vanaf 8 januari 2018 gebruik van een monistisch bestuursmodel, waarin de niet-uitvoerend bestuurder toezicht houdt op de uitvoerend bestuurders. De vennootschap functioneert als houdstermaatschappij van de tot de ondernemingsgroep behorende ondernemingen. Tenzij anders aangegeven houdt DGB Group N.V. een belang van 100% in haar groepsmaatschappijen en is haar zeggenschap gelijk aan dit belang. DGB Group N.V. onderkent de operationele segmenten Energie en Dierhouder software.

Commerciële structuur

Commerciële structuur De DGB Group is een verzameling (conglomeraat) van verschillende bedrijven die gebruik maken van zeer geavanceerde software en veelal gericht zijn op de agrarische sector, veterinaire sector en de algehele dierhouderij in Nederland. De DGB Group is commercieel onder te verdelen in 2 hoofdactiviteiten: een energietak en een tak met software voor dierhouders, met onderling grote synergievoordelen. De commerciële structuur is als volgt visueel weer te geven: