Als specialist in de agri-tech hecht de DGB Group grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vanuit de gedachte “goed voorbeeld doet goed volgen” neemt de DGB Group het voortouw in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Het bedrijfspand, het Energiecentrum Hardenberg, voorziet volledig in de eigen energievoorziening door het gebruikmaken van zonnepanelen.

Het gebruik van de zonnepanelen zorgt voor een CO2 reductie van 64.900 kg CO2 . Dit staat gelijk aan het planten van 1.298 bomen per jaar. De DGB Group vindt het belangrijk om, waar mogelijk, circulair te ondernemen, zodat vervuiling zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Daarnaast zijn interne processen vrijwel geheel geautomatiseerd, zodat onze werknemers steeds minder papier gebruiken. Ook proberen wij meer bewustzijn te creëren onder onze werknemers. Dit doen wij onder andere middels actieve informatieverstrekking.

Jaar Geïnstalleerd vermogen Co2 uitstoot reductie Opname Co2
2017 1.0 MW 574.591 kg 28.730 bomen
2018 2.2 MW 1.109.913 kg 59.546 bomen

Klanten

Vanuit de energietak draagt DGB Group bij aan verduurzaming van klanten. Zo wordt er groene stroom geleverd en blijft het aantal klanten dat duurzaam in hun energievoorziening wil voorzien alsmaar stijgen. Ten opzichte van 2017 kunnen wij met trots vermelden dat het met zonnepanelen gelegde vermogen is verdubbeld en dat er een verdubbeling van de CO2 besparing is geweest. Deze besparing staat gelijk aan het planten van bijna 60.000 bomen. Daarnaast leveren al onze klanten ook 100% groene stroom terug aan het net. Hiermee wordt bijgedragen aan een circulaire economie en wordt er een direct merkbare positieve bijdrage geleverd aan mens en milieu.

De DGB Group hanteert een agile manier van werken waarbij efficiëntie en effectiviteit voorop staan. Deze manier van werken kenmerkt tevens onze klanten en andere relaties waarmee wij samenwerken. Hierdoor ontstaan voor alle betrokken partijen duurzame oplossingen die bijdragen aan een effectievere samenwerking.

Werknemers

Onze werknemers zijn de spil van de organisatie. Het creëren van een gezonde en stabiele werkomgeving voor onze werknemers is daarom van cruciaal belang. Een werkomgeving waarin ruimte is voor diversiteit en creatieve input, zodat onze werknemers optimaal kunnen floreren, is waar de DGB Group zich sterk voor maakt. Hierbij is altijd oog voor relevante factoren, zoals mensenrechten, ethisch gedrag, groeikansen, ontwikkeling en het voorkomen en bestrijden van fraude en corruptie.

Daarnaast worden werknemers gestimuleerd om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Werknemers kunnen zeer gunstig zonnepanelen aanschaffen en het wordt voor werknemers aantrekkelijk gemaakt om energie af te nemen bij DGB Energie. Zo zijn ze verzekerd van groene energie. Deze werkwijze zorgt er ook voor dat onze werknemers steeds meer en beter voorbereid worden op de energietransitie.

Bedrijfscultuur

Binnen de DGB Group heerst een ondernemerscultuur waarbij motivatie, inzet en gedrevenheid voorop staan. DGB Group kenmerkt zich als een laagdrempelige organisatie met korte lijntjes waar kwaliteit centraal staat. Door de open en constructieve houding die binnen de DGB Group wordt gehanteerd, komen de kwaliteiten, kennis en (persoonlijke) ontwikkeling van de werknemers optimaal tot hun recht. Hierdoor draagt de bedrijfscultuur bij aan de langetermijnwaardecreatie.

Samenleving

De afgelopen jaren zijn door de werkmaatschappijen van de DGB Group ruim 60.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit betekent een besparing van 5.000 ton CO2 aan grijze stroom per jaar en staat gelijk aan duurzame energie voor ruim 3.000 woonhuizen. Het MVO-beleid van de DGB Group strekt echter niet alleen tot de eigen organisatie en de stakeholders, maar de DGB Group vindt dat zij zich ook vanuit een nog breder perspectief moet inzetten voor een duurzamere samenleving. Daarom is de DGB Group vanuit haar werkmaatschappijen middels sponsortrajecten betrokken bij lokale en culturele activiteiten. DGB Energie is trotse sponsor van voetbalvereniging S.C. Lemele en voetbalvereniging S.V.V. ’56.

De actieve bijdrage van de DGB Group aan activiteiten die leiden tot circulair ondernemen en een duurzamere samenleving, zowel in de interne organisatie als in de externe contacten met klanten, relaties en haar lokale betrokkenheid maken dat de DGB Group meewerkt aan een circulaire maatschappij die op een verantwoorde wijze doorgegeven kan worden aan volgende generaties.

Duurzaamheid zit in ons DNA

Onze roots liggen in het boerenbedrijf. We beseffen dat we vandaag moeten investeren voor een waardevolle toekomst later. Voor onze huidige generatie, maar ook voor de generaties na ons. Dit betekent dat we respect hebben voor mens, dier en omgeving en op een verantwoorde manier zaken willen doen. We hebben ook in 2018 uiteenlopende initiatieven ontplooid die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering, energiebesparing en een zo laag mogelijke CO2 -uitstoot.

We leveren groene stroom aan klanten

Veel klanten wekken zelf stroom op met zonnepanelen en windmolens en leveren deze stroom terug aan ons. Wij verkopen deze stroom weer aan andere klanten die zelf geen stroom opwekken. Daarnaast kopen we veel groene stroom lokaal in. Veel groene energie komt van een biovergistingsinstallatie in Anerveen, gemeente Hardenberg.

We leveren duurzame energie installaties

Bij particulieren, het MKB en agrarische bedrijven leveren en installeren we duurzame energiesystemen installaties. Dit zijn systemen van zonnepanelen gecombineerd met warmtepompen, pelletkachels, pelletketels, infraroodpanelen en heatpipes. Op deze manier helpen we klanten om energieneutraal te worden. Agri Solar levert de systemen en ESN zorgt voor plaatsing van de duurzame energiesystemen.

Energieneutraal bedrijfspand

De hoofdvestiging van ons Energiecentrum Hardenberg is een energieneutraal bedrijfspand met zonnepanelen, warmtepompen, infraroodpanelen, een pelletkachel en een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag).

We zetten ons in voor duurzaam vlees

Voor de Maatlat Duurzame Veehouderij certificeren we stallen en we hebben een keurmerk ontwikkeld voor een duurzamere manier van dieren houden voor professionele varkenshouders, rundveehouders, konijnenhouders, paardenhouders, schapenhouders en geitenhouders.

Kwaliteitskeurmerk IKB Nederland

IKB Nederland garandeert dat vlees op betrouwbare, oer-Nederlandse en geborgde wijze wordt geproduceerd, ‘van boeren, voor consumenten’. Consumenten die IKB Nederland-gecertificeerd vlees kopen hebben de garantie dat deze bedrijven op een onafhankelijke en onpartijdige manier worden gecontroleerd op de verschillende voorwaarden. Veehouders die gecertificeerd zijn voor IKB Nederland kunnen garanderen dat vlees onder maatschappelijk geaccepteerde leefomstandigheden is geproduceerd.

We maken ons sterk voor een duurzame veehouderij

Producert inspecteert en certificeert veehouders voor allerlei keurmerken die gericht zijn op een duurzame veehouderij. Voorbeelden daarvan zijn naast de op de volgende pagina genoemde certificeringen Scharrelvlees, Milieukeur Varkens en Porc D’Or.