Visie

Wij hebben een duidelijke visie gericht op langetermijnwaardecreatie. De toekomstvisie van de DGB Group speelt in op de nieuwe fase van digitalisering. Voorop staat hierbij het verbinden van de modernste software en technologieën met hoogwaardige dienstverlening. DGB Group bezit een unieke combinatie van agrarische-, veterinaire- en dierhouder software. Als specialist in de agritech is het de visie van DGB Group om trusted partner te zijn van agrarische ondernemers, dierenartsen, dierenklinieken, particuliere dierenhouders en andere ketenpartijen in de dierhouderij.

Wij beogen zowel de particuliere dierhouder te kunnen bedienen met onze softwareapplicaties alsook een onmisbare partner te zijn binnen de dagelijkse bedrijfsvoering van de professionele dierhouder. Daartoe bieden we betrouwbare end-to-end softwareoplossingen die functioneel, klantgericht en schaalbaar zijn. Met het technologieplatform van DGB Group zijn klanten en stakeholders er zeker van dat zij aan de steeds strengere eisen van wet- en regelgeving blijven voldoen. Door te groeien – eerst in Nederland, daarna in het buitenland – kan DGB Group het succes voor haar klanten beter borgen. Deze groei kan organisch zijn maar zal vooral via overnames plaatsvinden.

Missie

Duurzame innovatie binnen de algehele dierhouderij, waarbij aandacht is voor mens en dier staat centraal bij de DGB Group. Het is onze missie om de aankomende jaren een enorme verandering teweeg te brengen in het karakter van de professionele en particuliere dierhouderij. Door de gehele dierhouderij en aanverwante sectoren te bedienen met softwareapplicaties van de DGB Group wordt er een community gecreëerd. Deze community zal bestaan uit alle actoren binnen de dierhouderij en zal als bron voor verdere innovaties dienen.

Hierdoor is de DGB Group binnen de gehele keten vertegenwoordigd en zal dit positief bijdragen aan de langetermijnwaardecreatie. DGB Group wil als trusted agri-partner voldoende schaalgrootte creëren om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier de R&D in haar technologieplatform te kunnen waarborgen en te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving op de lange termijn.

Kernwaarden

Het gedachtegoed van de DGB Group kan uiteengezet worden in drie kernwaarden. Deze drie kernwaarden komen tot uiting in alle lagen van de organisatie en zijn:

Innovatie

Innovatie is een kernwaarde die ingebed is in ons verleden en de drijfveer is voor de toekomst. Wij zetten ons in om innovatieve producten te ontwikkelen en te leveren, waarbij wij steeds vooruitkijken op behoeften uit de markt. Dit kunnen uiteenlopende behoeften zijn, van individuele particuliere behoeften tot bedrijfsmatige behoeften. Creativiteit van ons personeel wordt gestimuleerd, zodat wij innovatief kunnen anticiperen op ontwikkelingen uit de markt. Vakkunde gecombineerd met innovatie vergroot de groeipotentie van de organisatie. Deze aanpak draagt bij aan de langetermijnwaardecreatie.

Teamgeest

Teamgeest: Het spreekwoordelijke gezegde “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” kenmerkt de DGB Group. Samenwerking is een sleutelbegrip en vormt de basis voor kwalitatieve groei van de organisatie. De samenwerking van en met ambitieuze vakmensen die elkaar motiveren, stelt de DGB Group in staat uitstekende resultaten te behalen. Deze kernwaarde creëert vertrouwen en commitment dat nodig is voor langetermijnwaardecreatie.

Duurzaamheid

De DGB Group richt zich niet alleen op groei en winstgevendheid, maar wil bij het nastreven van deze doelen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij. Mens en milieu zijn altijd factoren die worden meegewogen bij het nemen van beslissingen. Borging van transparantie in de dierhouderij, zodat het dierenwelzijn en de diergezondheid wordt bevorderd, is één van de manieren waarop de DGB Group bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

Strategie

DGB Group wil trusted partner zijn van agrarische ondernemers, dierenartsen, dierenklinieken, particuliere dierhouders en andere ketenpartijen in de dierhouderij. Met ons softwarepakket Viva Online bieden we applicaties voor de veterinaire sector en met Viva Veterinary (voorheen: Corilus Veterinary) zijn we de gespecialiseerde ICT-partner voor dierenartspraktijken. Met onze end-toend platformoplossingen hebben wij een goede ingang bij dierenartsenpraktijken en kunnen wij dierenartsen van landbouwhuisdieren, paarden en gezelschapsdieren koppelen aan het schaalbare technologieplatform van DGB Group.

Groei in Nederland, daarna in Europa

Het grootste deel van de Nederlandse wet- en regelgeving komt uit Europa. Daarom zal DGB Group haar end-to-end oplossingen steeds meer op Europese schaal introduceren. Daar ligt veel groeipotentieel. Door te groeien in Nederland en daarbuiten kan DGB Group het succes voor haar klanten beter borgen. Kleinere marktpartijen zijn niet in staat om technologische ontwikkelingen bij te benen of aan de eisen van wet- en regelgeving en klanten te kunnen voldoen. Dit zal leiden tot consolidatie en schaalvergroting. DGB Group is goed gepositioneerd om daar optimaal van te profiteren.

Voldoen aan wet- en regelgeving

De platformen van DGB Group voor enthousiaste dierhouders en agrarische ondernemersvoldoen aan wet- en regelgeving. Voor aandeelhouders is dat interessant. Dierhouders willen of moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Het technologieplatform van DGB Group helpt agrarische ondernemers, dierenartsen, dierenklinieken, particuliere dierenhouders en andere ketenpartijen in de dierhouderij om compliant te zijn. Daarmee zal DGB Group in staat zijn om deze groepen aan haar platform en dienstverlening te binden.

Buy-and-build in een versnipperde sector

DGB Group heeft een schaalbaar businessmodel: met onze SaaS-oplossingen (Software as a Service) blijven de kosten constant bij een groeiende omzet. DGB Group opereert bovendien in een gefragmenteerde sector waarin voldoende mogelijke overnamekandidaten beschikbaar zijn. DGB Group wil acquisities doen waardoor de schaalgrootte van de onderneming toeneemt en de technologie sneller op grotere schaal kan worden uitgerold, met mogelijkheden voor cross-selling en kostenbesparingen.

De waarde van data

Naarmate de buy-and-build strategie van DGB Group succesvol is, worden er steeds meer dierenadministratiesystemen aan het platform gekoppeld. Het technologieplatform van DGB Group zal dan steeds meer data genereren. Bijvoorbeeld data over een diervolgsysteem, diergezondheid, diervoeding of dierziekten. Deze (geanonimiseerde) data hebben een sociaal-maatschappelijke waarde – data over dierziekten – maar ook een commerciële waarde – bijvoorbeeld voor producenten van diervoeding. Met haar vooruitstrevende technologieplatform streeft DGB Group ernaar om in haar segment een toonaangevende speler te zijn.