Onze Organisatie

/Onze Organisatie
Onze Organisatie2019-05-22T14:53:46+01:00

De DGB Group kenmerkt zich als agri-tech specialist. Wij ontwikkelen en leveren softwareoplossingen aan agri-ondernemers, inspecteren en certificeren agri-bedrijven en leveren daarnaast duurzame energie en energiesystemen. Onze wortels gaan terug naar het boerenbedrijf en samen met onze stakeholders werken we eraan om een duurzaam verschil te maken in de omgeving waarin we werken. Met onze oplossingen sluiten we niet alleen aan bij de behoeften van onze klanten, maar ook bij die van overheden, bedrijfschappen en brancheverenigingen, bijvoorbeeld om tot individuele dierregistratie of dossiervorming per dier te komen.

We bieden een gebruiksvriendelijk en schaalbaar technologieplatform waarop gebruikers, vooral agri-ondernemers, kunnen inloggen. Hiermee richten we ons op het uitbouwen van ons bestaande portfolio van bedrijven. Met een duidelijke ‘buy-and-build’- strategie willen we ons technologieplatform versterken, zowel nationaal als internationaal. We stellen langetermijnwaardecreatie centraal en onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn transparant in wat we doen en streven ethisch gedrag na, met respect voor de belangen van al onze stakeholders en voor wet- en regelgeving. In de komende jaren willen we meer focus aanbrengen op de duurzaamheidsthema’s die aansluiten bij de onderwerpen waar we de meeste maatschappelijke waarde kunnen creëren. We nemen onze verantwoordelijkheid én leggen verantwoording af, onder meer in dit jaarverslag.

Het bestuur van DGB Group bestaat uit ondernemers die nauw verbonden zijn met het bedrijf, een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de onderneming en bij de ontwikkeling van de visie van de DGB Group. In het bestuur zitten geen managers van buiten, maar aandeelhouders met hart voor de onderneming die zich hebben gecommitteerd aan de implementatie van de strategie. Aandeelhouders weten zich daarom verzekerd van een stabiel bestuur.