De DGB Group wordt gekenmerkt als een ICT-gedreven organisatie die actief is in verschillende markten die nauw met elkaar samenhangen. De DGB Group richt zich met name op de energiesector en de dierhouderij.

Segment Energie

In de energiesector houden de werkmaatschappijen van de DGB Group zich aan de ene kant bezig met het leveren van energie en aan de andere kant het installeren van duurzame energiesystemen. Hierbij voorzien de werkmaatschappijen ook in de volledige ICT-infrastructuur. Slimme oplossingen die efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn en doen wat ze beloven, zodat klanten beter en servicegerichter bediend kunnen worden.

Segment Dierhouderij Software

De dierhouderij omvat aan de ene kant slimme softwareoplossingen binnen de agrarische sector en particuliere dierhouderij en aan de andere kant slimme softwaretoepassingen voor de veterinaire sector. Gezamenlijk is dit de basis van de Dierhouderij Software. De software kenmerkt zich doordat alle actoren uit de agrarische sector, de veterinaire sector en de particuliere dierhoudersector middels softwareapplicaties vertegenwoordigd zijn.

Synergievoordelen

De verschillende softwareapplicaties worden op de achtergrond zoveel mogelijk centraal aangestuurd. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat één van de werkmaatschappijen van de DGB Group een ICT-dienstverlener en softwareontwikkelaar is die ondersteuning biedt aan de overige werkmaatschappijen. Zo ontstaat er niet alleen synergie tussen de segmenten en werkmaatschappijen van de DGB Group, maar ook tussen de verschillende softwareapplicaties.

Samenwerking overheden en toezichthouders

Daarnaast zijn de werkmaatschappijen binnen de DGB Group vertrouwd samenwerkingspartner van verschillende overheden (o.a. Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en toezichthouders (o.a. NVWA) op het gebied van certificeringen, inspecties, aangewezen databanken en I&Rsoftware (Identificatie en Registratie van dieren). Daarbij vinden zowel de inspectie en certificering van keurmerken voor voedselveiligheid, diergezondheid en dierwelzijn als de inspectie en certificering voor Maatlat Duurzame Veehouderij plaats. Hiervoor zijn diverse accreditaties volgens de norm NEN ISO 17020 en NEN ISO 17065.