Wij beogen een onmisbare partner te zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering van onze klant. Door middel van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en duurzame dienstverlening ondersteunen wij onze klant en zorgen wij ervoor dat deze de vrijheid heeft om zich volledig te richten op de zaken die voor hem belangrijk zijn. Onze ziens- en handelswijze gaat verder dan het bewerkstelligen van een langdurige en duurzame relatie met onze klant; wij beogen samen met onze klant wederzijdse waarde te creëren. Dat houdt in dat wij onze klanten ook in de toekomst innovatieve en duurzame oplossingen zullen bieden en dat wij een continue dialoog met de klant onderhouden om in te kunnen springen op zijn wensen en verwachtingen.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is van vitaal belang voor onze organisatie. Om onze producten en diensten te verbeteren treden wij voortdurend in gesprek met onze klanten. De wensen van de klant wijzigen snel en worden mede gevoed door technologische ontwikkelingen. Door middel van duurzaam contact met onze klanten zijn wij in staat hun wensen te herkennen en zorgen wij ervoor dat deze geïntegreerd worden in onze ondernemingsstrategie. Wij betrekken onze klanten bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, bijvoorbeeld door lancering van pilotprojecten of het hanteren van een feedbackmechanisme. Door in te zetten op klanttevredenheid en klantbinding versterken wij het contact met onze klant en kunnen wij kwalitatief hoogwaardige diensten blijven verlenen. Zodoende stellen wij onze klanten in staat om efficiënter, productiever en winstgevender te worden.

Privacy

Het is van belang dat onze klanten het vertrouwen in ons behouden. Onze ondernemingsactiviteiten vereisen dat wij gegevens verwerken. Het is daarom van essentieel belang dat wij op de juiste wijze omgaan met de gegevens die wij verwerken. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze klanten en gaan op gepaste wijze om met de gegevens die zij aan ons toevertrouwen. Wij zullen slechts persoonsgegevens verwerken voor zover wet- en regelgeving dit toestaat. Wij hanteren een duidelijk privacybeleid en een gedragscode die aangeeft hoe onze werknemers met persoonsgegevens dienen om te gaan. Daarnaast werken wij voortdurend aan de juiste technische en organisatorische beveiliging van gegevens en zorgen wij ervoor dat wij bij de ontwikkeling van onze producten en diensten aandacht besteden aan de bescherming van de privacy en minimaal gebruik maken van persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat onze klanten begrijpen welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe lang wij deze gegevens bewaren en wie toegang heeft tot de gegevens.