Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de DGB Group bedraagt € 750.000,00 en is verdeeld in 18.750.000 gewone aandelen, 18.749.900 preferente aandelen en 100 prioriteitsaandelen, elk met een nominale waarde van € 0,02.

Van de gewone aandelen zijn 4.052.175 genoteerd op Euronext. ISIN: NL0009169515

Substantiële deelnemingen

Overeenkomstig hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht dient eenieder die beschikt over 3% of meer van het geplaatst kapitaal van een beursgenoteerde onderneming daarvan melding te maken bij de Autoriteit Financiële Markten. Substantiële deelnemingen op dit moment (7 mei 2019) zijn:

M.G.J. Logtenberg DeGroSolutions B.V.
Majka Investments B.V.
16 november 2017 45,97%
S.A.M. Duijvesteijn Mountainshield Capital Fund 30 november 2018 29,35%

Dividendbeleid

Wij zijn voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren dat een duurzame lange termijnwaarde voor onze aandeelhouders vertegenwoordigt. Overeenkomstig het bestaande dividendbeleid wordt een uitkeringspercentage aangehouden van 40% tot 50% van het netto operationeel resultaat.

De uitkering van dividend is afhankelijk van de financiële resultaten en het eigen vermogen van de DGB Group. Bij tegenvallende resultaten of investeringen bestaat de mogelijkheid om over dat jaar geen dividend uit te keren. Indien over enig jaar verlies is geleden, wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Bij een dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals het financiële en operationele resultaat, de kapitaalspositie, wet- en regelgeving en de vraag of de beschikbare middelen benodigd zijn voor aflossing of investeringen.

De Raad van Bestuur doet een voorstel, die met goedkeuring van de niet-uitvoerend bestuurder, vaststelt welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. Dit gebeurt na uitkering van dividend op de preferente aandelen (vooralsnog zijn er geen preferente aandelen uitgegeven). Daarna kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, besluiten om het deel van de winst dat overblijft na toevoeging aan de reserves uit te keren als dividend op de gewone aandelen. Uitkering geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat uitkering geoorloofd is.