Investor relations 2018-05-03T14:20:52+00:00
De DGB Group is een IT gedreven organisatie welke een heldere visie naar de toekomst heeft en sterk is managen en de acquisitie onderneming in duurzame systemen in de energie- en landbouw en dier sectoren. DGB Group is de afkorting voor Dutch Green Business en vat hiermee de kerndoelen van de bedrijven in de Group samen. De kerndoelen van de ondernemingen in de DGB group zijn dat ze synergie voordelen moeten kunnen bewerkstellingen, zich autonoom kunnen ontwikkelen, een groeiambitie hebben en een bijdrage leveren aan de belangen van de aandeelhouders.

Raad van Commissarissen
Het reglement van de Raad van Commissarissen alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kent een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
M.G.J. (Mark) Logtenberg, voorzitter (Download cv hier )

Raad van Bestuur
Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de
Raad van Bestuur uitgevoerd door èèn persoon die is belast met het besturen van de vennootschap in de functie van CEO.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:
R.A.J. van Riele, voorzitter (Download cv hier )

Download hier  de presentatie van de Verenigde Nederlandse Compagnie NV
Download hier  Afschrift Statutenwijziging